?esko – Lotyšsko 100% cashback nabídky

?esko - Lotyšsko march 2015
Oddsring

?esko – Lotyšsko 28.03.2015 18:00 CET

200% Bonus for New Sportsbook players.

Vsa?te si s námi na zápasy ?eska a Slovenska a získejte 100% cashback! Informace o zápase ?eska a podmínky bonusu uvnit? ?lánku. Více zde

?esko - Lotyšsko Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016

Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016: ?esko – Lotyšsko

Vsa?te si na zápasy Slovenska a ?eska a získejte 100% cashback! Pravidla promo akce pod ?lánkem.

Fanoušci ?eské fotbalové reprezentace se kone?n? do?kali. Po více než ?ty?m?sí?ní pauze se naše národní mužstvo znovu p?edstaví v akci. ?eský výb?r by rád navázal na skv?lé výkony i výsledky lo?ské ?ásti kvalifikace a ur?it? se pokusí udržet na ?ele tabulky skupiny A co nejdéle. První zápas, který na naše reprezentanty letos ?eká, je utkání s p?edposledním celkem skupiny Lotyšskem. Sobotní duel ?esko – Lotyšsko se odehraje p?ed kamerami ?T Sport v pražském Edenu, za?átek zápasu je stanoven na 18 hodin.

?esko

?eský národní výb?r bojuje o ú?ast na Mistrovství Evropy 2016 ve skupin? A, kde jsou jeho soupe?i týmy Islandu, Nizozemska, Turecka, Lotyšska a Kazachstánu, takže podobn? jako Slováci, ani naši reprezentanti nebyli p?ed za?átkem kvalifikaci hlavní kandidáty na postup. Sv??enci trenéra Vrby zahájili kvalifikaci utkáním proti nejv?tšímu favoritovi celé skupiny – hv?zdami nabitému týmu Nizozemska. Holan?ané v ?ele s ikonou Manchesteru United Robinem van Persiem m?li mí? na svých kopa?kách mnohem ?ast?ji než domácí tým, ale to jim nebylo nic platné – ?eši vyhráli díky š?astné brance st?ídajícího Pila?e 2:1 a vykro?ili do kvalifikace tím nejlepším možným zp?sobem. K dalšímu zápasu zajížd?li naši hrá?i na horkou p?du Turecka, které je známé svým mimo?ádn? bou?livým prost?edím, ale Vrb?v výb?r se svého soupe?e ani elektrizující atmosféry nezalekl a po vít?zství 2:1 si do tabulky p?ipsal další t?i body. V následujícím utkání ?eši bez v?tších problém? p?ehráli Kazachstán (4:2) a v zatím posledním kvalifika?ním zápase dokázali oto?it nep?íznivý stav a porazili Island 2:1. Lo?skou ?ást kvalifikace tedy naši reprezentanti odehráli bez ztráty jediného bodu a je jasné, že trenér Vrba ud?lá vše pro to, aby naše mužstvo v t?chto výkonech pokra?ovalo i letos. Vinou zran?ní a poklesu formy n?kterých hrá?? se dají oproti lo?sku o?ekávat ur?ité zm?ny v sestav?, ale náš národní tým je dost široký a m?l se s t?mito ztrátami vyrovnat.

Lotyšsko

Lotyšský národní tým pat?í v Evrop? mezi ty mén? úsp?šné – fotbalová reprezentace této pobaltské zem? se na záv?re?ný turnaj mistrovství Evropy zatím probojovala jen jednou – v roce 2004, v ostatních p?ípadech se jí nikdy nepoda?ilo projít sítem kvalifikace. A zdá se, že i mistrovství Evropy, které se bude konat p?íští rok ve Francii, prob?hne bez ú?asti Lotyšska. Sv??enci bývalého reprezenta?ního úto?níka Paharse mají na svém kont? po odehrání ?ty? zápas? jen dva body za dv? remízy s Kazachstánem a Tureckem. S Islandem prohráli Lotyši doma možná až p?ekvapiv? hladce 0:3 a v Nizozemsku utrp?li ješt? mnohem v?tší debakl – Holan?ané svého soupe?e v?bec nešet?ili a rozst?íleli ho vysoko 6:0. Lotyšský tým se trápí p?edevším v útoku – v dosavadních ?ty?ech zápasech se Paharsova družina zmohla jen na jediný vst?elený gól. O ten se zasloužil v utkání s Tureckem úto?ník Šabala, který paradoxn? v lize nastupuje za Jablonec. Podle n?j budou favoritem sobotního zápasu domácí ?eši, ale Lotyši prý do Prahy nep?ijedou bránit, jak si asi spousta fanoušk? myslí, ale pokusí se p?ekvapit a vyhrát. Jedin? výhra totiž momentáln? p?edposlednímu celku skupiny zajistí reálnou šanci rvát se o v tabulce o p?ední p?í?ky.

Shrnutí

Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016 pokra?uje o víkendu pátými zápasy a ?eská fotbalová reprezentace se p?edstaví na domácí p?d?, kde p?ivítá výb?r Lotyšska. Lo?skou ?ást kvalifikace odehrál tým trenéra Vrby ve skv?lé form? a právem se vyh?ívá na prvním míst? tabulky, ale b?hem dlouhé zimní p?estávky se mohlo leccos zm?nit. Poda?í se našim hrá??m na výkony z minulého roku navázat a p?ipsat si páté vít?zství v ?ad?, nebo se do?káme první bodové ztráty? To zjistíme už v sobotu ve?er.

Podmínky 100% cashback nabídky:

1. Podejte AKO sázku zahrnující a) jeden výb?r ze zápasu ?eska nebo Slovenska v minimálním kurzu 1.5 A ZÁROVE? b) jeden výb?r z jakéhokoli jiného EURO kvalifika?ního zápasu v minimálním kurzu 1.5.

Tzn. Podejte sázenku, na které bude jedna sázka na zápas Slovensko – Lucembursko v minimálním kurzu 1.5 nebo jedna sázka na zápas ?esko – Lotyšsko rovn?ž v minimálním kurzu 1.5. Tuto sázku dopl?te sázkou na jakýkoli jiný EURO kvalifika?ní zápas, který se hraje v pátek nebo v sobotu, také v kurzu 1.5 a více.

2. Minimální hodnota podané sázky je 5 EUR/130 K?. Po?ítají se jak p?edzápasové, tak i live sázky.
3. Pokud jeden z Vašich výb?r? prohraje, vrátíme vám vsazenou ?ástku v plné výši, a to až do 15 EUR/400 K?.
4. Tato promo akce je platná pouze pro zákazníky z ?eské republiky a Slovenska.
5. Aby bylo možné bonus vybrat v hotovosti, bude t?eba jej proto?it 10x na sportovních sázkách s alespo? t?emi možnými výsledky a minimálním kurzem 1.5. Bonus se nevztahuje na Hry a Kasino.
6. Abyste bonus získali, kontaktujte nás na info-cz@oddsring.com do ned?le 29.3.2015 23:59. V emailu prosím uve?te ID referenci prohrané sázky.
7. Bonus bude p?ipsán do 48 hodin od obdržení emailu.
8. Tento bonus nelze získat ve spojení s jinou aktivní bonusovou nabídkou (krom? uvítacího a v?rnostního bonusu).
9. Je povolen pouze jeden bonus na osobu/ú?et, domácnost, rodinu, adresu, platební metodu, po?íta?/IP adresu.
10. Vyhrazujeme si právo od výherc? vyžadovat dokumenty pro ov??ení totožnosti, budeme-li to považovat za nutné.
11. Vyhrazujeme si právo kdykoli zamítnout p?ipsání bonusu a/nebo p?erušit ?i zrušit promo akci dle vlastního uvážení a bez p?edchozího varování.
12. Vyhrazujeme si právo zamítnout ?i zp?tn? zrušit bonus a zárove? zmrazit dot?ený ú?et v?etn? dostupného z?statku kdykoli dle vlastního uvážení, máme-li d?vod se domnívat, že dochází k jakémukoli zneužívání nabídky.
13. Vyhrazujeme si právo upravit tyto podmínky z jakéhokoli d?vodu bez p?edchozího varování.

Tyto podmínky platí jako dopln?ní našich všeobecných obchodních podmínek.

A lot of Bonuses for Sportsbook Players

?esko – Lotyšsko Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016

THE BEST PROMOTIONS 2015

New Trusted Casino – 30 free spins and 350€ bonus

5€ no deposit new netent casino

25€ no deposit Novomatic for more country players

Netent – Exclusive 10 free spins no deposit – Terms and Conditions

Online Casino 5€ no deposit for all new country players

Exclusive 10 free spins no deposit netent and more bonuses every month

Novomatic Stargames Casino – 10,20,30€ free for depositors or 100% bonus every new slots released.Min. first deposit 20€.Birthday Voucher – Details

Trusted Netent – Exclusive 10 free spins no deposit – Terms and Conditions 

Best bookie,casino and bingo – £10 no deposit.All country  

March 2015 Free Spins No Deposit !!!!!

Novomatic and Netent – Book of Ra,Sizzling Hot 5€ no deposit for new players – Details

Mr Green – free spins for new players – without wager

Trusted Netent Casino – 20 free spins and 300% bonus for new players – Details

Register today and get 10 FREE SPINS on Jack Hammer

Book of Ra,Sizzling Hot – 100€ no deposit promotion – Claim promotion

200% bonus and 200 free spins for new players(20 free spins no deposit) – Details

Casino Store – more free spins every week

75 € no deposit for all new players and Sport 2014 promotions.Trusted Sites